METROLOGY
EXPLORER

จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ

Metrology Explorer เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ มว. สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยาที่ มว. จัดทำขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่นวัตกรรม ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคการศึกษา และเป็นฟันเฟืองสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI)  นำเสนอผ่าน content ที่หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของมาตรวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน สังคม และประเทศชาติ สร้างแรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด  ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสามารถในการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างศักยภาพให้แก่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับบริบทแห่งยุคสมัยที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Lastest post:

ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ  pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)...

อ่านเพิ่มเติม

NIMT
ARTICLE

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

BROCHURE

เรารวบรวมแผ่นพับต่าง ๆ มาไว้ให้คุณโหลดง่าย ๆ
ได้ที่นี่  Click เลย

INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก
(Infographic)

PODCAST

เปลี่ยนช่วงเวลารถติดหรืออยู่บนรถไฟฟ้าให้เป็นความรู้
กับ NIMT Podcast มาตรวิทยานอก-รอบ ที่ไม่จำกัดกรอบความคิด
พร้อม update เรื่องราวที่น่าทึ่งของแวดวงวิทยาศาสตร์

E-BOOK

ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว
ทางเลือกใหม่ของคนรักการอ่าน
กับความสะดวกสบายที่มากกว่า โหลดเลย!

RICH MEDIA

Update เรื่องราว “มาตรวิทยา”
ผ่าน NIMT Channel ได้ที่นี่

ONLINE EXHIBITION

อยู่บ้านให้สนุก ปลุกพลังสร้างสรรค์
พร้อมเปิดโลกจินตนาการไปกับเรื่องราว
น่าสนใจใน “นิทรรศการมาตรวิทยา…แบบออนไลน์”

NIMT
UPDATE

อัพเดตโลกมาตรวิทยา ผ่านคอนเทนต์ดีๆ
ที่เรารวบรวมมาให้คุณ ได้ที่นี่