การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมีตัวตรวจวัดหลายชนิดที่ช่วยในการหาจุดยุติของสาร จึงทำให้การวิเคราะห์มีความสะดวก รวดเร็ว...
ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จัก เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) 1 file(s) 622.28 KB 5 downloads Download ข้อมูล: พีรยา ตรีรัสสพานิช ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ CR: www.freepik.com จำนวนผู้เข้าชม...
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ...
5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

อ้างอิงข้อมูลจาก ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้เข้าชม...