การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ...
5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

อ้างอิงข้อมูลจาก ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้เข้าชม...
ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ปัจจุบันการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ (Clinical thermometers) ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ง่าย ซึ่งมาตรฐานของเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์...
หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

ในการพัฒนาและยกระดับหุ่นยนต์ต้นแบบ (UV Robot) ให้เกิดประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น จำเป็นต้องตรวจวัดประสิทธิภาพเชิงแสง ด้วยมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม (Spectroradiometer) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น Peak wavelength, Spectral...