มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวัดแสงสว่างสำหรับการผลิตหลอดแอลอีดี (LED) จึงได้พัฒนาเครื่องสแกนทรงกลมรวมแสง (sphere scanner) และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบการวัดหลอดแอลอีดี...
“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน ประเทศ...