การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

รังสียูวีในช่วงความยาวคลื่นที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้นั้น ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 นาโนเมตร ถึง 313 นาโนเมตรโดยประมาณ ครอบคลุมย่าน UV-C และ UV-B สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด และรา นอกจากนี้ยังสามารถทำลายการจำลองตนเองของไวรัสได้...
การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หน้ากาก PAPR

การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หน้ากาก PAPR

การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล - หน้ากาก PAPR 1 file(s) 616.39 KB 1 downloads Download   เนื้อหาบทความ โดย ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพกลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล Graphic design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ  ขอบคุณภาพ ...
การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หลักการ และการสอบกลับได้ทางการวัด

การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หลักการ และการสอบกลับได้ทางการวัด

การวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Pressure Measurement) ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ จนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์...
ทำไม “หน้ากากความดันบวก” จึงสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ในแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ทำไม “หน้ากากความดันบวก” จึงสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ในแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้” กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เลื่อนลง ↓  Scroll Down ความสำคัญของ “หน้ากากอนามัย”...