ทำไม “รังสียูวีซี” จึงทำลายเชื้อโรคได้

ทำไม “รังสียูวีซี” จึงทำลายเชื้อโรคได้

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้” กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เลื่อนลง ↓  Scroll Down รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ แสงยูวี...
“เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์” กับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

“เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์” กับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้” กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เลื่อนลง ↓  Scroll Down การวัดอุณหภูมิร่างกาย...
ทำไม “แอลกอฮอล์” จึงป้องกัน COVID-19 ได้

ทำไม “แอลกอฮอล์” จึงป้องกัน COVID-19 ได้

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้” กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เลื่อนลง ↓ Scroll ...