6 ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว (Rice Moisture Meter)

6 ขั้นตอนการใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว (Rice Moisture Meter)

ข้อมูลโดย: ดร. ธาดา  แก้วประเสริฐ  นักมาตรวิทยาชำนาญการกลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง Graphic design:ฐานิยา คัมภิรานนท์กลุ่มงานสื่อสารองค์การ ขอบคุณภาพ: Freepik.com จำนวนผู้เข้าชม...
Traceability Chain after kilogram redefinition

Traceability Chain after kilogram redefinition

ข้อมูลโดย: นางรังสิยา  สุคนธ์  นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล Graphic design:ฐานิยา  คัมภิรานนท์กลุ่มงานสื่อสารองค์การ จำนวนผู้เข้าชม...
Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น...
แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส   ดังนั้น...