การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมีตัวตรวจวัดหลายชนิดที่ช่วยในการหาจุดยุติของสาร จึงทำให้การวิเคราะห์มีความสะดวก รวดเร็ว...
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ...
Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น...
แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส   ดังนั้น...
การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity) เป็นเรื่องที่ยังมีความความสับสนอยู่มาก   ทั้งที่จริงแล้ว...
โลหะหนักในสมุนไพร

โลหะหนักในสมุนไพร

สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถึงแม้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณจะมีประโยชน์มากมาย แต่หากร่างกายได้รับยาสมุนไพร หรือยาแผนโบราณที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักมากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี...