ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จัก เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) 1 file(s) 622.28 KB 5 downloads Download ข้อมูล: พีรยา ตรีรัสสพานิช ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ CR: www.freepik.com จำนวนผู้เข้าชม...
5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

5 วิธี รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

อ้างอิงข้อมูลจาก ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้เข้าชม...
ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ปัจจุบันการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ (Clinical thermometers) ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ง่าย ซึ่งมาตรฐานของเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์...
หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

ในการพัฒนาและยกระดับหุ่นยนต์ต้นแบบ (UV Robot) ให้เกิดประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น จำเป็นต้องตรวจวัดประสิทธิภาพเชิงแสง ด้วยมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม (Spectroradiometer) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน เช่น Peak wavelength, Spectral...
การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

รังสียูวีในช่วงความยาวคลื่นที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้นั้น ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 นาโนเมตร ถึง 313 นาโนเมตรโดยประมาณ ครอบคลุมย่าน UV-C และ UV-B สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด และรา นอกจากนี้ยังสามารถทำลายการจำลองตนเองของไวรัสได้...
การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หน้ากาก PAPR

การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล – หน้ากาก PAPR

การสอบกลับได้ของการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล - หน้ากาก PAPR 1 file(s) 616.39 KB 1 downloads Download   เนื้อหาบทความ โดย ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพกลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล Graphic design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ  ขอบคุณภาพ ...