การวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Pressure Measurement) ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ จนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้การวัดมีความถูกต้องและลดความผิดพลาดในการผลิตหรือการดำเนินงานในแต่ละอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีการสอบกลับได้ทางการวัดสู่มาตรฐานปฐมภูมิแห่งชาติ

 

เนื้อหาบทความ โดย
ดร. จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

ขอบคุณภาพ  www.freepik.com