รังสียูวีในช่วงความยาวคลื่นที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้นั้น ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 นาโนเมตร ถึง 313 นาโนเมตรโดยประมาณ ครอบคลุมย่าน UV-C และ UV-B สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด และรา นอกจากนี้ยังสามารถทำลายการจำลองตนเองของไวรัสได้ จึงนิยมนำรังสียูวีในช่วงความยาวคลื่นนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำลายเชื้อโรคในตัวกลางต่างๆ เช่น ในอากาศ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา 

 

เนื้อหาบทความ โดย
นายพลวัฒน์ จำปาเรือง และนางสาวจารุวรรณ พรมสิงห์
กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

ขอบคุณภาพ  www.freepik.com