มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวัดแสงสว่างสำหรับการผลิตหลอดแอลอีดี (LED) จึงได้พัฒนาเครื่องสแกนทรงกลมรวมแสง (sphere scanner) และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบการวัดหลอดแอลอีดี อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพสินค้า และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอนาคต


เนื้อหาบทความ โดย ดร.สุนทร จรรยาวดี
กลุ่มงานแสงและสี, ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

เรียบเรียง/Graphic Design โดย ฐานิยา คัมภิรานนท์
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ