สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม… จากทุกมุมโลก

ครั้งแรก..และที่เดียวในประเทศไทย กับการสัมผัสประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับชาติ แบบเสมือนจริง (Virtual Tour 360°)  ที่จะทำให้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานในห้องปฏิบัติมาตรฐานแห่งชาติ ที่ผ่านการตรวจประเมินทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และมีระบบคุณภาพเป็นไปตาม ISO/IEC 17025 : 2017 พร้อมคำบรรยายประกอบการเยี่ยมชมตลอดเส้นทาง ห้ามพลาด!
คลิ๊กเลย

Road to NIMT: แนะนำเส้นทางเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการ มว.

Road to NIMT: แนะนำเส้นทางเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการ มว.

แนะนำเส้นทางจากบริเวณถนนหน้าอาคารมาตรธำรง เข้าสู่อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร  คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าชมเส้นทางที่นำเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Thermometry Standard Laboratory)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Thermometry Standard Laboratory)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Thermometry Standard Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory)

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory)

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลา และความถี่...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูง (High Frequency Laboratory)

ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูง (High Frequency Laboratory)

ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูง (High Frequency Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลา และความถี่...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการกลุ่มมาตรวิทยานาโน (Nanometrology Group Laboratory)

ห้องปฏิบัติการกลุ่มมาตรวิทยานาโน (Nanometrology Group Laboratory)

ห้องปฏิบัติการกลุ่มมาตรวิทยานาโน (Nanometrology Group Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ (Temperature Laboratory)

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ (Temperature Laboratory)

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ (Temperature Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัดกลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ (Pressure and Vacuum Laboratory)

ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ (Pressure and Vacuum Laboratory)

ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ (Pressure and Vacuum Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล...

อ่านเพิ่มเติม

Vector created by rawpixel.com / www.freepik.com