Online Exhibition

อยู่บ้านให้สนุก ปลุกพลังสร้างสรรค์
พร้อมเปิดโลกจินตนาการไปกับเรื่องราว
น่าสนใจใน “นิทรรศการมาตรวิทยา…แบบออนไลน์”

NIMT in 360°

ตัวอยู่ไกล ก็ดูได้ทุกมุม กับการเยี่ยมชม มว. แบบ  360 องศา (NIMT Virtual Tour 360°) 

ทำไม “หน้ากากความดันบวก” จึงสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ในแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ทำไม “หน้ากากความดันบวก” จึงสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ในแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้”...

อ่านเพิ่มเติม
ทำไม “รังสียูวีซี” จึงทำลายเชื้อโรคได้

ทำไม “รังสียูวีซี” จึงทำลายเชื้อโรคได้

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้”...

อ่านเพิ่มเติม
“เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์” กับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

“เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์” กับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้”...

อ่านเพิ่มเติม