ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวไม่ว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมีใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

กรมควบคุมมลพิษได้กำหนด “เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ” หรือเรียกง่ายๆว่า AQI โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จำแนกตามสี เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ อยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมนอกบ้านได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม
ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ได้รับความนิยมนำมาใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากบุคคลทั่วไป ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่ชุดเครื่องมือสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ขึ้น โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 80601-2-56:2017 และมีค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมไม่เกินกว่า 0.04 °C

อ่านเพิ่มเติม
หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เป็นการประยุกต์หลักการ UVGI เพื่อสร้างเครื่องฉายรังสียูวีซี ชนิดไม่มีวัสดุห่อหุ้มรังสียูวีซีจากหลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถทำลายเชื้อโรคในอากาศ และบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และบริเวณโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม
การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การฉายรังสียูวีซีเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ (UVC Air Disinfection) ใช้หลักการ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) มาประยุกต์ใช้กับงานควบคุมปริมาณและทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม