ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ทำความรู้จักเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI)

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวไม่ว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมีใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

กรมควบคุมมลพิษได้กำหนด “เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ” หรือเรียกง่ายๆว่า AQI โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จำแนกตามสี เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ อยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมนอกบ้านได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม