INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

Mindmap หน้ากากอนามัย แนะนำวิธีเลือก…ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน

Mindmap หน้ากากอนามัย แนะนำวิธีเลือก…ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน

หน้ากากอนามัย มีหลากหลายประเภท หลากหลายคุณสมบัติให้เลือกซื้อหามาใช้งาน แต่หน้ากากชนิดไหนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของเรา หรือคนที่เรารัก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ มว. จึงได้จัดทำเป็น Mindmap ให้ผู้อ่านเกิดภาพจำอย่างง่ายๆ...

Mindmap หน้ากากอนามัย แนะนำวิธีเลือก…ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน

หน้ากากอนามัย มีหลากหลายประเภท หลากหลายคุณสมบัติให้เลือกซื้อหามาใช้งาน แต่หน้ากากชนิดไหนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของเรา หรือคนที่เรารัก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ มว. จึงได้จัดทำเป็น Mindmap ให้ผู้อ่านเกิดภาพจำอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับการเลือกชนิดหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณข้อมูล “หลักการเลือกหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ COVID-19”, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 11 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก...

อ่านเพิ่มเติม