INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

ช่วงบ่ายของวันที่ 21 มีนาคม 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...

อ่านเพิ่มเติม
4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่นิยมใช้งานในตอนนี้เพื่อคัดกรองคนไข้ ที่เห็นหลักๆ น่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometre) และ...

อ่านเพิ่มเติม