INFOGRAPHIC

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การฉายรังสียูวีซีเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ (UVC Air Disinfection) ใช้หลักการ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) มาประยุกต์ใช้กับงานควบคุมปริมาณและทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล

การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

การฉายรังสียูวีซีเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ (UVC Air Disinfection) ใช้หลักการ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) มาประยุกต์ใช้กับงานควบคุมปริมาณและทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

ช่วงบ่ายของวันที่ 21 มีนาคม 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่นิยมใช้งานในตอนนี้เพื่อคัดกรองคนไข้ ที่เห็นหลักๆ...

อ่านเพิ่มเติม