E-BOOK

ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว ทางเลือกใหม่ของคนรักการอ่าน
กับความสะดวกสบายที่มากกว่า โหลดเลย!

E-BOOK

ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว
ทางเลือกใหม่ของคนรักการอ่าน
กับความสะดวกสบายที่มากกว่า โหลดเลย!

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 (CRMA Exhibition 2020)

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 (CRMA Exhibition 2020)

หนังสือ “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563” ฉบับนี้ ได้รวบรวมโครงการ/ผลงาน และงานวิจัยของ รร.จปร., หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และสถาบันต่าง ๆ รวมถึง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ด้วย (หน้า 166 – 168)

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 (CRMA Exhibition 2020)

วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 (CRMA Exhibition 2020)

หนังสือ “วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563” ฉบับนี้ ได้รวบรวมโครงการ/ผลงาน และงานวิจัยของ รร.จปร., หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และสถาบันต่าง ๆ รวมถึง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ด้วย (หน้า 166 – 168)

อ่านเพิ่มเติม