Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น...

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย สามารถช่วยให้เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เข้าใจการทำงานระหว่างกันภายในเซลล์มากขึ้น อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ "โปรติโอมิกส์" คืออะไร  "Bottom-up Approach" มีหลักการอย่างไร  แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิค Nano LC-MS/MS ในการตรวจวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีน...

อ่านเพิ่มเติม
Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย...

อ่านเพิ่มเติม
แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple...

อ่านเพิ่มเติม
โลหะหนักในสมุนไพร

โลหะหนักในสมุนไพร

สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย...

อ่านเพิ่มเติม
โครเมียมในน้ำ สารอันตรายใกล้ตัว

โครเมียมในน้ำ สารอันตรายใกล้ตัว

โครเมียม…เป็นโลหะหนักที่พบได้ทั้งในดิน หิน และน้ำ โครเมียมและสารประกอบโครเมียมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม
Redefinition MOLE (การเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัดโมล)

Redefinition MOLE (การเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัดโมล)

โมลคืออะไร ? ทำไมต้องเปลี่ยนนิยาม ? เลขอโวกาโดร คืออะไร ? การหาค่าเลขอโวกาโดรจากทรงกลมซิลิกอน (Silicon sphere หรือ Si sphere) ทำได้อย่างไร ? * * * *...

อ่านเพิ่มเติม