Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมีตัวตรวจวัดหลายชนิดที่ช่วยในการหาจุดยุติของสาร จึงทำให้การวิเคราะห์มีความสะดวก รวดเร็ว...

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยมีตัวตรวจวัดหลายชนิดที่ช่วยในการหาจุดยุติของสาร จึงทำให้การวิเคราะห์มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง สำหรับงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านเครื่องสำอาง และด้านปิโตรเลียม เป็นต้น     [dflip...

อ่านเพิ่มเติม
การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator)...

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR)...

อ่านเพิ่มเติม
Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย...

อ่านเพิ่มเติม
แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple...

อ่านเพิ่มเติม
โลหะหนักในสมุนไพร

โลหะหนักในสมุนไพร

สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย...

อ่านเพิ่มเติม