Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ...

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR) เป็นเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีจุดเด่นคือ สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจง แต่ยังมีข้อจำกัด จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจดีเอ็นเอเป้าหมายโดยอาศัยอนุภาคทองนาโนมาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น      เนื้อหาบทความ โดย...

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR)...

อ่านเพิ่มเติม
Bottom-up Proteomics

Bottom-up Proteomics

ปัจจุบัน โปรติโอมิกส์มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาปฏิกิริยาการจับกันของยา หรือสารเคมีและโปรตีนเป้าหมาย...

อ่านเพิ่มเติม
แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple...

อ่านเพิ่มเติม
โลหะหนักในสมุนไพร

โลหะหนักในสมุนไพร

สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย...

อ่านเพิ่มเติม
โครเมียมในน้ำ สารอันตรายใกล้ตัว

โครเมียมในน้ำ สารอันตรายใกล้ตัว

โครเมียม…เป็นโลหะหนักที่พบได้ทั้งในดิน หิน และน้ำ โครเมียมและสารประกอบโครเมียมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม