Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
มว. ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง “โลหะหนักในพลาสติก” รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

มว. ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง “โลหะหนักในพลาสติก” รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จากข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการมีอยู่ของโลหะหนักประเภทต่างๆ ในพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...

อ่านเพิ่มเติม
มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวัดแสงสว่างสำหรับการผลิตหลอดแอลอีดี (LED)...

อ่านเพิ่มเติม
“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม