Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

แอลกอฮอล์ กับโคโรนาไวรัส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์กันในบทความฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม
วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล เพื่อการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณน้ำในเอทานอล เพื่อการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

เอทานอลเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการนำมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาด...

อ่านเพิ่มเติม
มว. ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรด้วย TRM : pH standard solution

มว. ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรด้วย TRM : pH standard solution

การวัดค่า pH นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี,...

อ่านเพิ่มเติม
TRM กับการวิเคราะห์ “ฟลูออไรด์”

TRM กับการวิเคราะห์ “ฟลูออไรด์”

ฟลูออไรด์… มีความสำคัญต่อร่างกายในการช่วยสร้างระบบกระดูกและฟันให้แข็งแรง แต่หากร่างกายได้รับการดูดซึมฟลูออไรด์ไอออนในปริมาณมากเกินไป จะทำให้ฟันผุ...

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องหนัง… ข้อกำหนดและภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

เครื่องหนัง… ข้อกำหนดและภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

การวัดเครื่องหนัง เป็นการวัดในเมทริกซ์ที่ซับซ้อน ดังนั้น การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณโลหะในตัวอย่างเครื่องหนัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด...

อ่านเพิ่มเติม
มว. ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง “โลหะหนักในพลาสติก” รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

มว. ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง “โลหะหนักในพลาสติก” รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จากข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการมีอยู่ของโลหะหนักประเภทต่างๆ ในพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...

อ่านเพิ่มเติม