Article

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวง “มาตรวิทยา”
ผ่านบทความดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอได้ที่นี่

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity) เป็นเรื่องที่ยังมีความความสับสนอยู่มาก   ทั้งที่จริงแล้ว...

การวัดและประเมินค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวของเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity)

สำหรับวงการมาตรวิทยาอุณหภูมิ ในสาขาการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลของประเทศไทย ค่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสายเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Inhomogeneity) เป็นเรื่องที่ยังมีความความสับสนอยู่มาก   ทั้งที่จริงแล้ว ในพฤติกรรมนี้เป็นสมบัติพื้นฐานของเทอร์โมคัปเปิลที่สำคัญที่ส่งผลกระทบมากในการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล และเป็นที่ยอมรับว่ามีจริงมานานในมาตรวิทยาระดับสากล เนื้อหาบทความ โดย ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย...

อ่านเพิ่มเติม
มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

มาตรวิทยายกระดับคุณภาพ การทดสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ด้วย “ระบบสแกนทรงกลมรวมแสง”

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวัดแสงสว่างสำหรับการผลิตหลอดแอลอีดี (LED)...

อ่านเพิ่มเติม
“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

“ค่าการนำไฟฟ้า” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม