“ค่าการนำไฟฟ้า” กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประกอบกับในสภาวการณ์ที่แอลกอฮอล์หายาก ขาดแคลน และมีราคาแพง จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อไวรัส   ดังนั้น มาทำความรู้จักกับแอลกอออล์ และวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์ ในบทความฉบับนี้กัน

 

 เนื้อหาบทความ โดย 
ดร.จีรพา บุญญคง และ ฐิติพรรณ ชัยเพชร
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 

Graphic design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์ 
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม