Online Exhibition

อยู่บ้านให้สนุก ปลุกพลังสร้างสรรค์
พร้อมเปิดโลกจินตนาการไปกับเรื่องราว
น่าสนใจใน “นิทรรศการมาตรวิทยา…แบบออนไลน์”

NIMT in 360°

ตัวอยู่ไกล ก็ดูได้ทุกมุม กับการเยี่ยมชม มว. แบบ  360 องศา (NIMT Virtual Tour 360°) 

ห้องปฏิบัติการสำหรับศึกษา/วิจัยค่าคงตัวของพลังค์ (Kibble balance Laboratory)

ห้องปฏิบัติการสำหรับศึกษา/วิจัยค่าคงตัวของพลังค์ (Kibble balance Laboratory)

ห้องปฏิบัติการสำหรับศึกษา/วิจัยค่าคงตัวของพลังค์ (Kibble balance Laboratory) ห้องปฏิบัติการนี้ จัดตั้งขึ้นสำหรับศึกษาวิจัย...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory) – UPDATE

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory) – UPDATE

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time and Frequency Laboratory) ทำหน้าที่รักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านเวลาและความถี่ ตามนิยามของวินาทีในระบบเอสไอ...

อ่านเพิ่มเติม
นิทรรศการ 360° – NIMT Quantum Technology

นิทรรศการ 360° – NIMT Quantum Technology

เทคโนโลยีควอนตัม…กับความก้าวล้ำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นั่นคือ...

อ่านเพิ่มเติม
นิทรรศการ “นาฬิกาอะตอมเชิงแสงประเทศไทย”

นิทรรศการ “นาฬิกาอะตอมเชิงแสงประเทศไทย”

“เวลา” เป็นหนึ่งในเจ็ดปริมาณฐานทางฟิสิกส์ที่มีความสำคัญกับมนุษย์ การลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลัง หรือการกำหนดจังหวะของกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (Trace Element Analysis Laboratory)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (Trace Element Analysis Laboratory)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (Trace Element Analysis Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้สังกัด กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี...

อ่านเพิ่มเติม
Road to NIMT: แนะนำเส้นทางเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการ มว.

Road to NIMT: แนะนำเส้นทางเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการ มว.

แนะนำเส้นทางจากบริเวณถนนหน้าอาคารมาตรธำรง เข้าสู่อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าชมเส้นทางที่นำเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการฯ...

อ่านเพิ่มเติม