แนวทางการประเมินค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity: g) สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน แบบ On-site ในประเทศไทย

แนวทางการประเมินค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity: g) สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน แบบ On-site ในประเทศไทย

  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (local gravity acceleration) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ค่า g  มีความสำคัญต่องานด้านมาตรวิทยา...

อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์และการคำนวณข้อกำหนดทางเทคนิค สำหรับเครื่องมือวัด LCR Meter รุ่น PM 6304

การวิเคราะห์และการคำนวณข้อกำหนดทางเทคนิค สำหรับเครื่องมือวัด LCR Meter รุ่น PM 6304

   LCR Meter เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดอุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ...

อ่านเพิ่มเติม
การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารในงานด้านต่าง ๆ

การไทเทรตเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Autotitrator)...

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

ในงานวิจัยทางด้านอณูชีวโมเลกุล (Molecular Biology) การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือพีซีอาร์ (PCR)...

อ่านเพิ่มเติม