คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-02 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ เวอร์เนียร์, ไดอัล และดิจิทัล คาลิปเปอร์ (Callipers)

คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-02 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ เวอร์เนียร์, ไดอัล และดิจิทัล คาลิปเปอร์ (Callipers)

ข้อแนะนำในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบคาลิปเปอร์ (Callipers)...

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-01 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ (Micrometers)

คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-01 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ (Micrometers)

ข้อแนะนำในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ (Micrometers)...

อ่านเพิ่มเติม
มว. เร่งพัฒนาวิธีการวัดธาตุอาหารและธาตุปริมาณน้อย ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยเทคนิค ICP-MS และ ICP-OES

มว. เร่งพัฒนาวิธีการวัดธาตุอาหารและธาตุปริมาณน้อย ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยเทคนิค ICP-MS และ ICP-OES

การผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั้น จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างเพื่อให้ส่วนประกอบของ แป้ง ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ...

อ่านเพิ่มเติม
มว. กับการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะหนักในเลือด ด้วยเทคนิค ICP-MS

มว. กับการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะหนักในเลือด ด้วยเทคนิค ICP-MS

ปัจจุบัน แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการรับเอาสารโลหะหนักและสารพิษเข้าสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลา...

อ่านเพิ่มเติม
มว. ยกระดับการตรวจโลหะหนักในปัสสาวะตาม Thai BEIs ด้วยเทคนิค IDMS และ GSA-ICP-MS

มว. ยกระดับการตรวจโลหะหนักในปัสสาวะตาม Thai BEIs ด้วยเทคนิค IDMS และ GSA-ICP-MS

เนื่องจากโลหะหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสโดยตรง ทั้งจากการดูดซึมผ่านผิวหนัง การกิน การดื่ม หรือผ่านการหายใจ ดังนั้นประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม
การสอบเทียบเครื่องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน

การสอบเทียบเครื่องทดสอบรอยแตกรอยร้าวแบบกระแสไหลวน

Eddy current crack detector เป็นเครื่องมือสำหรับทดสอบรอยแตกรอยร้าวด้วยวิธีกระแสไหลวน ซึ่งเป็นทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน (Non-Destructive Testing)...

อ่านเพิ่มเติม