แผ่นพับ – มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรไทย

แผ่นพับ – มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรไทย

แผ่นพับ – มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรไทย...

อ่านเพิ่มเติม
TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

    ปัจจุบัน วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดทางอาหาร สิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม