Article

เปิดประสบการณ์ “มาตรวิทยา” สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยบทความดีๆ ที่อยากให้คุณอ่าน

Annual Report

รายงานประจำปี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

e-Book

ความรู้อยู่แต่ปลายนิ้ว ทางเลือกใหม่ของคนรักการอ่าน โหลดเลย  อ่านง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ pdf และ flip book

Infographic

เข้าใจ “มาตรวิทยา” ง่ายๆ ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

Leaflets & Brochure

โหลดแผ่นพับ โบรชัวร์ต่างๆ ง่ายๆ ได้ที่นี่ Click เลย

Reference Document on Metrological Traceability

รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว “เอกสารอ้างอิงด้านมาตรวิทยา” อ่านง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ pdf และ flip book คลิกเล้ยยยยยย

TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

    ปัจจุบัน วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดทางอาหาร สิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม
Poster โครงข่ายผู้ใช้งานเวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านงานวิจัยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของประเทศไทย

Poster โครงข่ายผู้ใช้งานเวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านงานวิจัยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของประเทศไทย

ข้อมูล: ดร.ปิยพัฒน์  พูลทอง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ CR: www.freepik.com...

อ่านเพิ่มเติม
Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดมวลระดับปฐมภูมิ (Kibble balance, primary measurement standard of mass research in Thailand)

Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดมวลระดับปฐมภูมิ (Kibble balance, primary measurement standard of mass research in Thailand)

ข้อมูล: ดร.ชุติมณฑน์  สืบค้า, ทีมวิจัย Kibble Balance และห้องปฏิบัติการมวล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์...

อ่านเพิ่มเติม
Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดอิมพีแดนซ์ระดับปฐมภูมิ (Primary measurement standard of impedance research in  Thailand)

Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดอิมพีแดนซ์ระดับปฐมภูมิ (Primary measurement standard of impedance research in Thailand)

ข้อมูล: กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลา และความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ CR:...

อ่านเพิ่มเติม
Poster การวิจัยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของประเทศไทย (Optical atomic clock research in Thailand)

Poster การวิจัยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของประเทศไทย (Optical atomic clock research in Thailand)

ข้อมูล: นายปิยพัฒน์ พูลทอง   นายรัฐกร แก้วอ่วมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายธารา เฉลิมทรงศักดิ์...

อ่านเพิ่มเติม
Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดเชิงควอนตัมของประเทศไทย (Quantum-based measurement standards research in Thailand)

Poster การวิจัยมาตรฐานการวัดเชิงควอนตัมของประเทศไทย (Quantum-based measurement standards research in Thailand)

ข้อมูล: ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การ CR: www.freepik.com...

อ่านเพิ่มเติม