4 มาตรการ (V-U-C-A) ป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

4 มาตรการ (V-U-C-A) ป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูล:ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) Graphic design: ฐานิยา...

อ่านเพิ่มเติม
มาตรวิทยากับความมั่นคงของชาติ

มาตรวิทยากับความมั่นคงของชาติ

จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน การปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ล่อแหลม จำเป็นต้องพึ่งพายุทธวิธี กำลังพล...

อ่านเพิ่มเติม
ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในยุค 5G (1)

ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในยุค 5G (1)

Click เพื่อ Download แผ่นพับ มว. ในงานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564ข้อมูล: นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed:...

อ่านเพิ่มเติม
ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในยุค 5G (2)

ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านโครงข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในยุค 5G (2)

Click เพื่อ Download แผ่นพับ มว. ในงานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564ข้อมูล: นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed:...

อ่านเพิ่มเติม
การวัดด้านกำลังไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อการสื่อสารยุค 5G

การวัดด้านกำลังไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อการสื่อสารยุค 5G

Click เพื่อ Download แผ่นพับ มว. ในงานนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2564ข้อมูล: ดร.ศริญญา  ปะสะกวี ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Graphic Designed: ฐานิยา...

อ่านเพิ่มเติม