มว. เร่งพัฒนาวิธีการวัดธาตุอาหารและธาตุปริมาณน้อย ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยเทคนิค ICP-MS และ ICP-OES

มว. เร่งพัฒนาวิธีการวัดธาตุอาหารและธาตุปริมาณน้อย ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยเทคนิค ICP-MS และ ICP-OES

การผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั้น จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างเพื่อให้ส่วนประกอบของ แป้ง ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ...

อ่านเพิ่มเติม
มว. กับการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะหนักในเลือด ด้วยเทคนิค ICP-MS

มว. กับการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะหนักในเลือด ด้วยเทคนิค ICP-MS

ปัจจุบัน แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการรับเอาสารโลหะหนักและสารพิษเข้าสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลา...

อ่านเพิ่มเติม
มว. ยกระดับการตรวจโลหะหนักในปัสสาวะตาม Thai BEIs ด้วยเทคนิค IDMS และ GSA-ICP-MS

มว. ยกระดับการตรวจโลหะหนักในปัสสาวะตาม Thai BEIs ด้วยเทคนิค IDMS และ GSA-ICP-MS

เนื่องจากโลหะหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสโดยตรง ทั้งจากการดูดซึมผ่านผิวหนัง การกิน การดื่ม หรือผ่านการหายใจ ดังนั้นประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม
TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

    ปัจจุบัน วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดทางอาหาร สิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม