หลักการทั่วไปว่าด้วยความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาเคมี

หลักการทั่วไปว่าด้วยความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาเคมี

คู่มือนี้เป็นคำแนะนำในการสร้างความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการทดสอบเชิงปริมาณทางเคมี...

อ่านเพิ่มเติม
หลักการทั่วไปว่าด้วยความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาจุลชีววิทยา

หลักการทั่วไปว่าด้วยความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาจุลชีววิทยา

คู่มือนี้เป็นคำแนะนำในการสร้างความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา...

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-02 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ เวอร์เนียร์, ไดอัล และดิจิทัล คาลิปเปอร์ (Callipers)

คู่มือปฏิบัติงานที่ดี: L-02 ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ เวอร์เนียร์, ไดอัล และดิจิทัล คาลิปเปอร์ (Callipers)

ข้อแนะนำในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบคาลิปเปอร์ (Callipers)...

อ่านเพิ่มเติม