นิทรรศการทางเลือก “NIMT Fight Covid-19” ฉบับออนไลน์ ที่ทำให้คุณเห็นความสำคัญของ “มาตรวิทยา” หรือ “วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดและการประยุกต์ใช้” กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

เลื่อนลง ↓  Scroll Down

รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ แสงยูวี (UV) เป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีความถี่ที่สูงกว่าช่วงของแสงที่ตาเรามองเห็นได้ปกติ โดยแสงยูวีซี (UV-C) เป็นแสง UV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หรือเชื้อโรคต่างๆ

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

UV-C เป็นรังสียูวีที่มีความยาวคลื่นสั้น หากใช้ด้วยความเข้ม หรือระดับปริมาณที่เหมาะสม จะมีคุณสมบัติในการทำลายจุลินทรีย์ หรือจุลชีพ ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วย

โดยความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อจุลชีพอยู่ที่ประมาณ 200 – 313 นาโนเมตร โดยค่าที่ดีที่สุดอยู่ที่ 260 นาโนเมตร

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

คำถาม

“รังสียูวีซี”

ทำลายโควิด-19
ได้อย่างไร

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

ไวรัสแต่ละชนิดมีความทนต่อรังสียูวีในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งการทำลายเชื้อจะเกิดขึ้นขณะที่รังสี UV ตกกระทบกับตัวไวรัส แล้วไปทำลายโครงสร้างของตัวไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถจำลองตัวเองและขยายจำนวนต่อไปได้ จึงทำให้ตายในที่สุด

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

“รังสียูวีซี” เป็นอัตรายกับคนหรือไม่

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

จะป้องกันรังสียูวีซี
ขณะใช้งานเครื่องมือ
ได้อย่างไร ?

ขณะใช้งานเครื่องมือฯ ควรสวมใส่กันอุปกรณ์ป้องกันรังสียูวีซี (Personal Protection Equipment; PPE) ได้แก่ หน้ากากแบบเต็มใบหน้า, เสื้อผ้า (ปกคลุมร่างกายให้มิดชิด), ถุงมือ และรองเท้า เป็นต้น

นอกจากนั้น พลาสติก แผ่นใส หรือกระจกทั่วไป ก็สามารถป้องกันรังสียูวีซีได้ เพราะรังสียูวีซีไม่สามารถทะลุผ่านได้

การใช้แสงยูวี  แม้จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ต้องระมัดระวัง หากนำไปใช้ไม่ถูกวิธีอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่แนะนำให้ใช้แสงยูวีในการกำจัดเชื้อโรคบนร่างกายมนุษย์

เลื่อนลง  ↓  Scroll Down

ขอบคุณภาพ: Freepik.com

เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง

INFOGRAPHIC:  รู้สู้ไวรัส COVID-19 [รังสียูวีซี กำจัดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ถ้าใช้ให้ถูกวิธี]

INFOGRAPHIC: คำแนะนำสำหรับการใช้ “หลอดยูวี” ทำลายเชื้อโควิด-19