ปัจจุบัน วัสดุอ้างอิง และวัสดุอ้างอิงรับรอง มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดทางอาหาร สิ่งแวดล้อม เคมีคลินิก รวมถึงการตรวจวัดทางวัสดุ  นอกจากนั้นแล้ว วัสดุอ้างอิงรับรองสารมาตรฐาน ทั้งแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์และเคมีอินทรีย์ ก็มีความสำคัญอย่างมากในการสอบเทียบ และการทวนสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องมือมีความมั่นใจ ก่อนนำเครื่องมือไปทำการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างจริง