Click to Entry

ห้องปฏิบัติการสำหรับศึกษา/วิจัยค่าคงตัวของพลังค์ (Kibble balance Laboratory)

ห้องปฏิบัติการนี้ จัดตั้งขึ้นสำหรับศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของ การวัดมวลในประเทศไทย สู่ค่าคงตัวของพลังค์ (Plank constant, h) ด้วยวิธี kibble balance

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ แบบ 360 องศา 

ยังมี Virtual Tour 360° อื่นๆ ให้เข้าชมอีกนะ คลิ๊กเลย