กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

ช่วงบ่ายของวันที่ 21 มีนาคม 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติของกระทรวง อว. เพื่อดำเนินการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม...
4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่นิยมใช้งานในตอนนี้เพื่อคัดกรองคนไข้ ที่เห็นหลักๆ น่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometre) และ กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera) แต่ในสภาวะปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากขาดตลาด จึงมีการนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด...